OPINIE

Dlaczego sesje zwoływane są w trybie nadzwyczajnym zamiast zwyczajnego?

Sesje nadzwyczajne są niekorzystne z punktu widzenia mieszkańców. Nie są transmitowane w internecie, nie są filmowane, nie są zapowiadane SMS-em. Ogłaszane są tylko z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Czy burmistrz i rządząca większość mają coś do ukrycia przed mieszkańcami? A może boją się trudnych pytań i wystąpień przychodzących mieszkańców?

OPINIE

Chcieli zmieniać okręgi wyborcze. Zablokowała ich PKW

Burmistrz Kamiński zaproponował nowy podział gminy na okręgi wyborcze. Jednym z założeń było osłabienie Rzgowa względem Starowej Góry. Rządząca koalicja okazała też brak lojalności wobec radnego Wiesława Gąsiorka. Wg. jednej z opinii o taki podział zabiegali: Pełka, Chwiałkowski i Michalak. Zmiany granic okręgów zablokowała Państwowa Komisja Wyborcza. Wśród projektów na marcową sesję Rady Miejskiej radni dostali projekt nowego podziału gminy na okręgi […]

WIADOMOŚCI

Czy Stanisław Zaborowski wykorzystuje funkcję radnego do walki z konkurencyjną firmą?

Komisja Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnego chciała zablokować utwardzenie zjazdu i powiększenie parkingu w Starowej Górze. Zjazd prowadzi do działki, na której Krzysztof Kuźnicki handluje warzywami. Warzywami handluje także córka radnego Zaborowskiego. Na posiedzenie komisji Zaborowski nie zaprosił zainteresowanego. Krzysztof Kuźnicki, którego rodzina zamieszkuje Starową Górę od trzech pokoleń, dzierżawi działkę naprzeciwko restauracji GROT. Kuźnicki handluje w tym miejscu warzywami w okresie letnim. Ponieważ mieszkańcy chętnie robią […]

WIADOMOŚCI

Czy cena za odbiór odpadów dla mieszkańców wzrośnie?

• Wymagania w przetargu zostały tak określone, że realna staje się groźba znaczącej podwyżki cen odbioru śmieci. Firmie Jantar ze Rzgowa w kwietniu br. kończy się umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. W związku z tym burmistrz rozpisał przetarg na wyłonienie nowej firmy. Wymagania w przetargu zostały jednak tak określone, że realna staje się groźba znaczącej podwyżki cen odbioru odpadów dla mieszkańców, nawet o 50%. Czy to rozsądne działanie? Przypomnijmy, […]

OPINIE WIADOMOŚCI

Mieszkańcy chcieli wyrazić swoje uwagi do procedowanej strategii dla gminy. Jan Michalak nie dał im dojść do głosu

Mieszkanka chciała zabrać głos w sprawie procedowanej uchwały. Jan Michalak nie pozwolił jej się wypowiedzieć i kazał czekać blisko 7 godzin! Czy burmistrz z obecną większością w RM uważają, że są nieomylni i nie muszą słuchać uwag mieszkańców? Na sesji Rady Miejskiej (28 grudnia) omawiano m.in. Strategię Gminy Rzgów. Zdaniem mieszkańców w odświeżonym dokumencie zmniejszono ochronę mieszkańców przed uciążliwymi inwestycjami. W starej strategii z 2013 widniał zapis: Działanie II.1.2 „Wprowadzenie […]

WIADOMOŚCI

„Modernizował” rolnictwo

Jan Michalak był zatrudniony w ARiMR. Wobec jego fatalnych notowań w gminie Rzgów, sprawdzamy jak spisywał się w poprzednim miejscu pracy. Został zwolniony, bo utracono do niego zaufanie. Trudno przyswajał zmieniające się przepisy. Przewodniczący rzgowskiej Rady Miejskiej pracę w koluszkowskim biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczął w 2003 roku na stanowisku inspektora. Szybko objął stanowisko kierownicze, z którym pożegnał się po około 10 latach. – […]

WIADOMOŚCI

Cenzorskie zapędy Jana Michalaka

Przewodniczący Rady Miejskiej nie chciał odczytania skargi mieszkanki. Czy to kolejna próba cenzury prac RM? Mieszkanka Rzgowa Agnieszka Pruchniak złożyła do Rady Miejskiej skargę na działalność burmistrza. Wskazała niewykonanie zgłaszanych czynności związanych z oczyszczeniem rowu przy ul. Grodziskiej. Decyzje odnośnie zasadności skargi podejmuje Rada Miejska, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej. Skarga została rozpatrzona na listopadowej sesji, niestety w nieprzyjemnych okolicznościach. Gdy przyszło do tego punktu obrad, […]